Medovina, medoviny a medová vína Praha

Medovina, prodej medoviny a medových vín. Medovina v lahvích i džbáncích. Medovina a její historie i tradice. Medovina pro region Praha, Velká Praha a okolí.

MEDOVINA PRAHA MEDOVINY PRAHA

Statistika návštěv

Anketa

??? Co rádi pijete ???

Víno (1722)
 

Medová vína (4073)
 

Pivo (1723)
 

Výroky slavných

Shaimagal/ katalog

Digitalne.eu/ katalog

InLink katalog

Blogdirs.com

InternetLink

Katalog e-shopů

KatalogFirem.COM

KatalogFiremVyjimecny

KatalogOdkazů.cz

KatalogOdkazů.NET

Hyperkatalog.CZ

Katalog Webu

Katalog LinkWeb.CZ

Mattess.CZ

NaHromadě.CZ

NejShopy.EU

SEOlink.CZ

Webovník

OnLine-OnLine.CZ

Alfa.Elchron Katalog

Alfaradius

SEO Katalog

Křižovatka.CZ

KatalogTOPwebů.cz

KatalogVáleji.cz

KatalogVary.cz

KatalogVelvary.cz

KatalogVltava.cz

KatalogWebovek.cz

KatalogWeby.cz

KatalogyPHP5.cz

KatalogKřížem.CZ

Lamovník

LázeňskýKatalog

Link-katalog

LípaWeby.cz

MegáčůvKatalog

MěstskýKatalog

NehoráznýKatalog

NejlepšíKatalog

NeníNadKatalog

Obří-Katalog.cZ

On-Lajn.Cz

OpravduDobrýKatalog

Perfektní-Katalog

Portál-Katalog

PortálRozcestí

SEOlinkovník.Cz

SEOodkazovník.Cz

Site-Katalog.Cz

Světpapoušků.Cz

Top-seokatalog.cz

Topclasslinks.com

TOPsites.cz

TopWeby.Net

VesnickýKatalog.cz

VšehoMoc

Všehovšudy.CZ

Všechnomožné.Cz

Všestránky-Katalog.cZ

Webacky-katalog.CZ

WEBlinkovník.cz

WEBnemožné.cz

Website-Katalog.cz

6) Zajímavé články

Incest - zneužívání dcery je nejčastější.

Nejčastějším incestem, čili fyzickým kontaktem provázeným trvalým sexuálním vzrušením mezi členy jedné rodiny, je takové jednání otce vůči dceři.......

Jde o jednu z vrcholných forem týrání dítěte. Ta má ve světě téměř nulovou toleranci veřejného mínění, často je za ni požadován i trest smrti.

(Jen na okraj – je zajímavé, že tolerance společnosti k jakýmkoli fyzickým trestům je naopak značná.)

V ČR se počet sexuálně zneužívaných obětí v dětství odhaduje na 8% žen a 5% mužů. Pro agresora nebývá rozhodující nízký věk dcery, ale její dosažitelnost a nemožnost se bránit. Jde o výsledek patologického vývoje rodinných vztahů a pachatelem je osoba s poruchami chování.

Fáze, kterými prochází oběť incestního chování, počínají obdobím hrůzy a utajování. Následuje pocit bezmoci a pocitů, že dotyčné nikdo nepomůže. Třetí fáze bývá určitá forma přizpůsobení se realitě. Dítě prožívá mnoho frustrujících pocitů. Navíc jej poznamená sexuální akt, který vnímá jako odporný a hnusný. Psychiku pochopitelně poznamenává i pocit zrady a teroru ze strany nejbližšího člověka, který by přeci měl dítě chránit a starat se o něj. Ztráta této základní důvěry je natolik zásadní, že často přetrvává celý život.

Problémem je samozřejmě i předčasná sexuální stimulace, na kterou dítě nemusí být ještě fyzicky ani psychicky připravené. Což neznamená, že vůbec neví, co se vlastně děje. Samotné, věku nepřiměřené sexuální zážitky mohou vyvolat masivní pocity viny. Dítě je navíc vázané určitým slibem mlčenlivosti, pod hrozbou trestů (zařazení do dětského domova apod. ). Oběť se často také bojí následného vyšetřování, faktu, že se o věci bude muset hodně mluvit. Dívky se snaží problém řešit samy v sobě, což může vést k psychickému otupění až zhroucení. V dospělosti lze očekávat spíše konzumní postoj k sexu, bez emočního vztahu.

Autoritativní otec

Incest se objevuje nejčastěji v rodinách s autoritativním otcem a psychicky slabou matkou. Ta bývá partnerovi tak podřízena, že i když tuší, raději nevidí a neslyší. Bojí se také snížení materiálního standardu rodiny v souvislosti s postihem agresora. Není bez zajímavosti, že v incestních rodinách byly často v dětství sexuálně zneužívány i samy matky. O sexu se většinou v takových rodinách vůbec nemluví, považuje se to za něco neslušného.

Sexuální výchova tedy nebývá téměř žádná, postoje k sexu jsou rigidní a konzervativní. Typická je sociálně slabá rodina, nicméně sexuální zneužívání probíhá napříč celým spektrem společnosti, jen u vzdělaných a dobře situovaných rodinách se se odehrává s lepším utajením, které zůstává v rodině.

Groth (1982 dle Van Niekerk, 2005) naznačuje, jak může incestní chování naplnit různorodé emoční potřeby pachatele:

  • Může sloužit k potvrzení jeho jedinečnosti a zvyšovat jeho sebehodnotu.
  • Může kompenzovat jeho pocity, že je sám zneužíván nebo odmítnut svou partnerkou.
  • Může obnovovat jeho pocit moci a kontroly v rodině.
  • Může uspokojit jeho potřebu po pozornosti a uznání.
  • Může dočasně posílit jeho identitu.

Američtí autoři zjistili, že oběti incestu jsou významně nejistější v rodičovské roli, mají menší smysl pro rodičovskou zodpovědnost, jsou signifikantně nezralejší ve svých požadavcích na děti a vykazují i menší podporu svým partnerům. Incestní zážitek (ale i sexuální zneužití neincestního typu) může podstatným způsobem narušit pozdější schopnost žen navazovat adekvátní a funkční partnerské vztahy, nejednou vede k závažným sexuálním dysfunkcím nebo k promiskuitnímu sexuálnímu chování.

Zneužívaný se může sám stát později pachatelem ve své rodině. Z psychoanalytického pohledu je cyklus pachatel – oběť – pachatel řízen obranným mechanismem zvaným identifikace s agresorem (např. Vaníčková et al., 1997). Oběť s pachatelem raději spolupracuje a následně se s ním identifikuje, aby překonala bezmoc a měla pocit kontroly nad situací, která ohrožuje její život nebo integritu. Tak se z oběti může časem stát pachatel.

Zdroj: Vztah otce a dcery Grada, Tomáš Novák; sexualni.zneuzivani.cz

(autor: Redakce Děti.centrum.cz)

Žádné komentáře
 
Medovina ve skleněných lahvích. Medovina v keramických džbáncích. Medovina v soudcích. Tradiční medová vína a medoviny podle původních receptur dochovaných v zápiscích a kronikách. Distribuce pro region Praha, Velká Praha a okolí.