Medovina, medoviny a medová vína Praha

Medovina, prodej medoviny a medových vín. Medovina v lahvích i džbáncích. Medovina a její historie i tradice. Medovina pro region Praha, Velká Praha a okolí.

MEDOVINA PRAHA MEDOVINY PRAHA

Statistika návštěv

Anketa

??? Co rádi pijete ???

Víno (1722)
 

Medová vína (4073)
 

Pivo (1723)
 

Výroky slavných

Shaimagal/ katalog

Digitalne.eu/ katalog

InLink katalog

Blogdirs.com

InternetLink

Katalog e-shopů

KatalogFirem.COM

KatalogFiremVyjimecny

KatalogOdkazů.cz

KatalogOdkazů.NET

Hyperkatalog.CZ

Katalog Webu

Katalog LinkWeb.CZ

Mattess.CZ

NaHromadě.CZ

NejShopy.EU

SEOlink.CZ

Webovník

OnLine-OnLine.CZ

Alfa.Elchron Katalog

Alfaradius

SEO Katalog

Křižovatka.CZ

KatalogTOPwebů.cz

KatalogVáleji.cz

KatalogVary.cz

KatalogVelvary.cz

KatalogVltava.cz

KatalogWebovek.cz

KatalogWeby.cz

KatalogyPHP5.cz

KatalogKřížem.CZ

Lamovník

LázeňskýKatalog

Link-katalog

LípaWeby.cz

MegáčůvKatalog

MěstskýKatalog

NehoráznýKatalog

NejlepšíKatalog

NeníNadKatalog

Obří-Katalog.cZ

On-Lajn.Cz

OpravduDobrýKatalog

Perfektní-Katalog

Portál-Katalog

PortálRozcestí

SEOlinkovník.Cz

SEOodkazovník.Cz

Site-Katalog.Cz

Světpapoušků.Cz

Top-seokatalog.cz

Topclasslinks.com

TOPsites.cz

TopWeby.Net

VesnickýKatalog.cz

VšehoMoc

Všehovšudy.CZ

Všechnomožné.Cz

Všestránky-Katalog.cZ

Webacky-katalog.CZ

WEBlinkovník.cz

WEBnemožné.cz

Website-Katalog.cz

4) Medovina v historii

Medovina v průběhu staletí.

Medovina je opravdu jedním z nejstarších alkoholických nápojů. Zprávy o zkvašeném medovém nápoji pocházejí již od starých Řeků, Egypťanů a dob říše Římské. Zejména je pak spojována s keltskými, germánskými a vikingskými kmeny, které hojně využívaly vlastnosti kvašení cukru obsaženého v medu k výrobě alkoholického nápoje “Metheglinu”. Na výsluní popularity se pak medovina dostala v období středověku. Pak byla pomalu vytlačena pivem, vínem a destilovanými alkoholickými nápoji.

Právě užívání a konzumaci medoviny v období existence Velkomoravské říše zmiňují shodně ve svých zápiscích arabský cestovatel a obchodník Ibn Rozteh a Peršan Gurdézi. Medovina byla základním a nejrozšířenějším opojným kvašeným nápojem až do doby vlády Karla IV., který přinesl medovině do oblasti Českých zemí velkého konkurenta - víno z hroznů, které nebylo až tak konkurence schopné svou chutí, ale jeho výrobní cena ve srovnání s výrobou medoviny byla neuvěřitelně nízká. Tak se časem stalo, že byla medovina v konzumaci téměř nahrazena vínem.

Medovina patřila ve středověku k hlavním přirozeným opojným nápojům našich zemí a nahrazovala tehdy všechny lihové nápoje. Byla považována za nejdokonalejší nápoj a jako taková byla i obětním darem bohům. Dodávala se do sklepů panstva, na hrady, klášterům a duchovenstvu. Medovinou se platily i naturální dávky pánům.

-- Návrat na úvodní stránku --

Omluvte, že některé články nebo pasáže nejsou původní, ale jejich popis je tak výstižný, že by bylo celkem škoda je nepředložit čtenářovi……..

Kvašené nápoje z medu se konzumovaly prakticky všude tam, kde lidé začali med sbírat a skladovat ho. Med byl v prehistorických dobách jediným koncentrovaným sladidlem a zkvašený med mohl člověku poskytnout první běžný alkoholický nápoj v době, kdy měli naši prapředci ještě dlouhou cestu k tomu, aby se cíleně zaobírali pěstováním obilí a různého ovoce za účelem přípravy opojného moku.

Předpokládá se, že první medovina byla vyrobená ještě dávno před tím, než se objevil na naší planetě první člověk. Je dokázáno, že včely a mnohý hmyz tu byly dávno před námi. První medovina pravděpodobně vznikla v dutinách stromů, kde měly včely své úly. Vlivem deště se vzniklý med rozředil a za spolupůsobení kvasinek (které byly a stále jsou přítomné kolem nás) vznikla z daného roztoku první medovina. Medovinu takto přirozeně vytvořenou pravděpodobně jako první ochutnal medvěd, kterému jistě zachutnala. Medovina byla později objevena prvním člověkem a zachutnala mu natolik, že ji začal vyhledávat a posléze i vyrábět pro svou spotřebu. S trochou nadsázky lze říci, že prvním nápojem ze kterého se člověk opil byla právě medovina.

Medovinu najdeme v dějinách stolovaní u všech národů Evropy. Slované byli vždy na čele konzumace tohoto opojného zlatavého nápoje. Medovina byla od nejstarších dob považována za zdroj života, moudrosti, odvahy a síly a jako taková se přednostně podávala králům a hrdinům. Z historických zdrojů se dozvídáme, že vikingští bojovníci dávali pít medovinu nováčkům, které přijímali mezi sebe, protože věřili, že jim dodá sílu v boji. Ve Skandinávských zemích byla medovina až do objevení prvních mořských obchodní cest jediným nápojem na bázi vína. A snad i právě proto je tam popularita tohoto příjemného nápoje stále vysoká.

Lidé věřili, že má účinky afrodiziaka. Medovina je tedy označována jako nápoj lásky. Vždyť právě medovina je nápoj, který nám dal tradici medových týdnů (tzv. honeymoon). Novomanželům se po svatebním obřadu (po dobu 30 dní) podávala medovina v naději, že se tím zabezpečí jejich plodný život. Jak novomanželé následně zplodili syna, dostalo se producentovi této medoviny obrovského uznání, protože další syn znamenal v tehdejších dobách dalšího bojovníka, kterých nebylo nikdy dost.Tato myšlenka vlivu konzumace medoviny v období medových týdnů na narození mužského potomka, která je "skandinávským dědictvím", není až tak vzdálená od reality jak by se na první pohled zdálo. Výzkumy ukazují na to, že acidita a sladkost medoviny má vliv na hodnotu pH ženského organizmu a to má dále následně vliv na pohlaví narozeného potomka.

Z různých dobových informací se potvrdilo, že medovina se stala národním nápojem mnoha národů. Dokladované je např. prastaré využití medového vína v Dánsku, kde byl odkryt hrob z doby bronzové, ve kterém byly i nádoby se zbytky medoviny. Nejstarší psané záznamy o medovině nám zanechali staří Řekové, Egypťané a Římané. Zmínku o medovině najdeme ve verších Platóna, Plutarcha, Theokrita, Homéra stejně jako i Plinia což jen dokumentuje skutečnost, že nápoje z medu byly známé, oblíbené, rozšířené a byla jim poukazovaná náležitá úcta. Dále se přenesme do období Velkomoravské říše. Podle zachovaných zpráv z této doby se dozvídáme, že někteří bohatí páni vlastnili obrovské množství medoviny, která se pila jen při výjimečných rodinných oslavách.

Medovina  vždy  patřila  a i  nadále  patří  na  náš  jídelní  stůl.  Vždyť  užívání medoviny již v době  existence Velkomoravské  říše zmiňují  shodně  ve svých zápiscích  a  pamětech arabský  cestovatel a  obchodník  Ibn Rozteh a  Peršan Gurdézi. Medovina byla základním a nejrozšířenějším kvašeným nápojem i na území  tehdejšího Českého  království. To  vše až do doby  císaře a krále Karla IV.,  který  postavil před  medoviny velikého  konkurenta - víno připravované z hroznů.

Na závěr je třeba říci, že zájem o medové víno postupem času klesal, což si někteří odborníci vysvětlují tím, že producenti medoviny ji dodávali v nevyrovnané kvalitě stejně jako tím, že cena medu začala prudce stoupat. Nevyrovnaná kvalita medových vín byla důsledkem lidské nevědomosti. Lidstvo až do objevení podstaty kvasných procesů (rok 1860) profesorem Pasterem nevědelo, že "motorem" kvašení jsou kvasinky. Kvalita takto vyráběných medovin byla proto jedna velká loterie.

Dnes, díky moderním technologiím již dokážeme produkovat medovinu stabilně ve vysoké kvalitě a není již důvod, proč by se tento kouzelný nápoj neprobral opět k životu. O jeho kvalitě svědčí i zajímavá odpověď stoletého starce římskému císaři Augustovi na jeho otázku, jak se dožil tak vysokého věku. Jeho odpověď zněla: zevnitř medovinou, zvenku olejem.

 -- Návrat na úvodní stránku --

nebo

-- Návrat do nabídky medoviny  --

Žádné komentáře
 
Medovina ve skleněných lahvích. Medovina v keramických džbáncích. Medovina v soudcích. Tradiční medová vína a medoviny podle původních receptur dochovaných v zápiscích a kronikách. Distribuce pro region Praha, Velká Praha a okolí.