Medovina, medoviny a medová vína Praha

Medovina, prodej medoviny a medových vín. Medovina v lahvích i džbáncích. Medovina a její historie i tradice. Medovina pro region Praha, Velká Praha a okolí.

MEDOVINA PRAHA MEDOVINY PRAHA

Statistika návštěv

Anketa

??? Co rádi pijete ???

Víno (1722)
 

Medová vína (4073)
 

Pivo (1723)
 

Výroky slavných

Shaimagal/ katalog

Digitalne.eu/ katalog

InLink katalog

Blogdirs.com

InternetLink

Katalog e-shopů

KatalogFirem.COM

KatalogFiremVyjimecny

KatalogOdkazů.cz

KatalogOdkazů.NET

Hyperkatalog.CZ

Katalog Webu

Katalog LinkWeb.CZ

Mattess.CZ

NaHromadě.CZ

NejShopy.EU

SEOlink.CZ

Webovník

OnLine-OnLine.CZ

Alfa.Elchron Katalog

Alfaradius

SEO Katalog

Křižovatka.CZ

KatalogTOPwebů.cz

KatalogVáleji.cz

KatalogVary.cz

KatalogVelvary.cz

KatalogVltava.cz

KatalogWebovek.cz

KatalogWeby.cz

KatalogyPHP5.cz

KatalogKřížem.CZ

Lamovník

LázeňskýKatalog

Link-katalog

LípaWeby.cz

MegáčůvKatalog

MěstskýKatalog

NehoráznýKatalog

NejlepšíKatalog

NeníNadKatalog

Obří-Katalog.cZ

On-Lajn.Cz

OpravduDobrýKatalog

Perfektní-Katalog

Portál-Katalog

PortálRozcestí

SEOlinkovník.Cz

SEOodkazovník.Cz

Site-Katalog.Cz

Světpapoušků.Cz

Top-seokatalog.cz

Topclasslinks.com

TOPsites.cz

TopWeby.Net

VesnickýKatalog.cz

VšehoMoc

Všehovšudy.CZ

Všechnomožné.Cz

Všestránky-Katalog.cZ

Webacky-katalog.CZ

WEBlinkovník.cz

WEBnemožné.cz

Website-Katalog.cz

1) Medovina - úvodem

Něco málo o včelách....

Včelky možná připravují med pro medoviny

Zná je snad každý z nás, ale pouze ten, kdo nahlédne do jejich života hlouběji, pozná, o jak fascinující a dokonale fungující společenský organizmus se jedná. Pouze člověk, který se včelami pracoval a pracuje, zná onen, na první pohled, organizovaný pohyb včel na plástech, nepopsatelnou vůni, ale také respekt a úctu, které pociťují i zkušení včelaři..... Medovina Praha a medoviny Praha

V č e l s t v o

Apis mellifera, tedy včela medonosná, patří mezi společenský hmyz stejně jako například mravenci, vosy či termiti. Včelstvo je tvořeno třemi kastami (matkou, dělnicemi a trubci). Včelstvo může v době nejvyššího rozvoje čítat možná až 60 tisíc jedinců. Přes zimu naopak bývá v úle přítomno maximálně asi 10 tisíc jedinců. Včelstvo funguje jako naprosto dokonalý organizmus. Dokáže regulovat teplotu v úlu, dokonale koordinovat činnost jedinců, maximálně využívat zdrojů atd. Přirozeným způsobem rozmnožování včelstev je rojení.

 M a t k a

Matka (královna) je ústředním článkem včelstva a jedinou dokonalou samicí. Ve včelstvu se vyskytuje vždy jediná matka (pouze výjimečně a pouze dočasně se ve včelstvu vyskytuje kladoucí matka a její dcera). Mladá matka se páří s několika trubci po sobě ve vzduchu za tzv. snubního letu daleko od úlu. Matka klade za den až 1500 vajíček, jejichž hmotnost převyšuje hmotnost jejího těla. Neustále vylučuje feromón (mateří feromón), který včely neustále vnímají jako důkaz její přítomnosti. Matka se dožívá až 4 let.

 D ě l n i c e

Dělnice jsou nejpočetnější kastou včelstva. Biologicky se jedná o nedokonale vyvinuté samičky. Vykonávají v úlu veškerou činnost vyjma rozmnožování. Mladé dělnice (mladušky) vykonávají veškerou práci v úlu a na česně (staví dílo, krmí plod, zpracovávají nektar a pyl, krmí matku, čistí úl, brání česno atd.). Starší dělnice (létavky) jak již jejich název napovídá obstarávají práci mimo úl (nosí nektar, pyl, vodu a další suroviny). Délka života dělnic je nepřímo úměrná práci kterou vykonávají. Zimní dělnice se dožívají až 6 měsíců, zatímco dělnice uprostřed snůšky maximálně 6 až 8 týdnů.

 T r u b e c

Trubci jsou biologickými samci. Ve včelstvu se vyskytují od jara do podzimu maximálně v počtech několika set jedinců. Nemají žádnou jinou funkci než rozmnožovací. Po spáření s matkou při snubním letu padají k zemi a uhynou. Nemají žihadlo a vyvíjí se z neoplozených vajíček. Dožívají se maximálně 6 týdnů.

Žádné komentáře
 
Medovina ve skleněných lahvích. Medovina v keramických džbáncích. Medovina v soudcích. Tradiční medová vína a medoviny podle původních receptur dochovaných v zápiscích a kronikách. Distribuce pro region Praha, Velká Praha a okolí.